מחזירים בתשובה חרדים

בדיקה יסודית של מערכת הראיות החרדית (לינקים לא מעודכנים)

 

 


דף הבית        שינוי לינקים דרך האימייל


 

ידיעות על אנושיות של חז"ל:

 • חזל וידיעותיהם בטבע 1

 • חזל וידיעותיהם בטבע 2

 • חזל וידיעותיהם בטבע 3

 • חזל והכרת כל הבהמות והחיות   -   (הפרכה לנאמר כאן)

 • חזל ידעו מראש שלכל דג שיש סנפיר, יש גם קשקשת

 • דבורים ודבש

 • חזל והבנה בכוכבים

 • רשי ומדע

  מסורת וקודים בתורה:

 • דילוגים בתורה 1

 • דילוגים בתורה 2

 • קדמוניות הזוהר

 • פפירוס איפואר

 • ממצאים ארכיאולוגיים 

 • עלילות גילגאמש - מיתולוגיה ותורה

 • נח והמבול 1  

 • נח והמבול 2

 • תורה שהשתנתה

 • התורה כמיתולוגיה

  אבולוציה ובריאה:

 • הכרח מציאות הבורא

 • תיאוריות חליפיות לתחילת הבריאה

 • תכליתו של הבורא בבריאה

 • חוליות חסרות באבולוציה

 • מזל וניסים באבולוציה

 • התחלת החיים

  נבואות:

 • קצת על נבואות

 • פלא הקיום הנצחי

 • נבואת הכותל המערבי

 • מסרים משמים וחיים לאחר המוות:

 • אוטיסטים מגלים מסרים משמים

 • חיים לאחר המוות

  אמונה:

 • מותר לשקר למטרת החזרה בתשובה

 • מה זה אמונה?

 • ההימור של פסקאל

 • כשלים לוגיים בהוכחות

 • מגמת הסילופים ביהדות

 • כשלים באמונה הנוצרית

 • חידה

 • להוכיח שיש או להוכיח שאין

 • מסיונריות, שטיפת מוח, והוכחות לוגיות

  בין דת לעבודת אלילים:

 • דרך ארץ קדמה לתורה

 • הגבלת חופש המחשבה

 • יהדות אפולוגטית

 • מדע אל מול דת

  ניסים:

 • ניסים בבית המקדש

  טיעוני סרק ותיאוריות ללא הוכחה:

 • כמרים שמתגיירים

 • ניסים גלויים במלחמת המפרץ

 • מדוע ארעה השואה?

 • יוליוס שטרייכר הנאצי צועק "פורים 1946"

 • מדענים 1

 • מדענים 2

 • פשע בציבור החרדי

  שונות:

 • גן הכהנים

 •    -   מידע נוסף
 • היום האבוד של יהושע

 • מעמד האשה

 • "דעת אמת"       נגד "דעת אמת"       הפרכות ל-"נגד דעת אמת"

  אנקדוטות:

 • הודאתו של דוד על יציאת מצרים

 • הודעתו האלמוותית של נטעים בנושא העברית

 • חילול השם בראיות • מבקרים: